Informace o ochraně osobních údajů

Věra Hanušová, IČ: 631801162, se sídlem Vlčice 100, 541 01 Trutnov, (dále jen "Správce") ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna  2016 (obecné nařízení o ochraně osobních ůdajů), zpracovává tyto vaše osobní údaje:

1. V případě učinění objednávky prostředníctvím on-line obchodu na www.levnekozenky.cz zpracovává Správce následující osobní údaje: emailovou adresu, telefon, jméno a příjmení, fakturační adresu (ulice a číslo domu, město, PSČ, země), a případně obchodní firmu, IČ, DIČ a údaje pro doručení (jméno a příjmení, ulice a číslo domu, město, PSČ, země, název společnosti). Tyto údaje je nutné zpracovat pro plnění smlouvy o koupi zboží. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecnéhho nařízení o ochraně osobních údajů.

2. V případě odeslání kontaktního formuláře na www.levnekozenky.cz zpracovává Správce následující údaje: jméno a příjmení, emailovou adresu a případně další informace obsažené v textu uzprávy. Tyto údaje je nutné zpracovávat pro účely odpovědi na vámi vznesený dotaz či požadavek, případně vytvoření nabídky zboží a jednání o takové nabídce. Takové zpracování umožňuje článek 6 odst. 1 písm. b) obecnéhho nařízení o ochraně osobních údajů.

UUvedené osobní uúdaje budou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou. Osobní údaje, které jsou zpracovány pro účely plnění kupní smlouvy, budou zpracovávány do doby vypořádání práv a povinností, které z této smlouvy vyplývají, včetně případného odstoupení od smlouvy či případné reklamace zboží. Při zpracování vašich osobních údajů z důvodu plnění povinnosti Správce vyplývající z příslušných právních předpisů (např. fakturační údaje) bude Správce tyto osobní údaje zpracovávat po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Vezměte prosím na vědomí, že máte právo:

  • požadovat po Správci informaci, jaké Vaše osobní údaje jsou zpracovávány,
  • vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požádat o výmaz těchto osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování,
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů,
  • na přenositelnost osobních údajů,
  • v případě pochybnosti o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Správce nebo Úřad pro ochranu osobních údajů.